Test-modus

Door de knop ingedrukt te houden tijden het aansluiten van de voeding, start de pulsgever op in de zogenaamde “Test-modus”

De test-modus is primair bedoeld voor gebruik tijdens de fabricage van een pulsgever. Het is echter ook ‘de toegang’ tot het configuratie-menu.

Stap 1 – Voeding loskoppelen

Haal de (batterijen)aansluiting of USB los.

Stap 2 – Even wachten

Wacht 5 tot 10 seconden om de overgebleven energie te laten weglopen.

TIP: Druk even op de TIK-knop om de energie sneller te laten verdwijnen.

Stap 3 – Voeding aansluiten

image/svg+xml

Houdt de TIK-knop ingedrukt tijdens het aansluiten van de voeding.

Nu start de pulsgever op in Test-modus. Er wordt hierbij iedere seconde een puls gegeven waarbij ook de LED even oplicht.