Pulsconfiguratie

De pulsgever met een andere pulsfrequentie laten werken.

Met het stappenplan hieronder passen we één instelling van de configuratie aan.
In 5 stappen wordt de pulsfrequentie aangepast van zijn huidige waarde, naar 1 puls per 30 seconden.

Is niet 1 puls per 30 seconden maar een andere waarde gewenst? Gebruik dit stappenplan met een alternative stap 5. Geheel onderaan staat beschreven hoe dit werkt.

Opties
60 seconden
Eén puls elke hele minuut
30 seconden
Twee pulsen per minuut
15 seconden
Vier pulsen per minuut
1 seconde*
60 pulsen per minuut (secondeklok)

*) Via een schakelaar op de pulsgever kan per gekozen pulslengteconfiguratie (60/30/15) ook altijd voor één puls per seconde gekozen worden. Hoe dit werk staat in de handleiding.

Halverwege het stappenplan de draad kwijtgeraakt? Dit is geen probleem, koppel gewoon de voeding los, en ga terug naar start!
 

Het aanpassen van deze configuratie kan alleen voor pulsgevers met uitvoeringnummer S3. In het bezit van een S1 of S2? Neem dan contact met ons op.

Opstarten in testmodus

Stap 1

Haal de (batterijen)aansluiting of USB los.

Stap 2

Houdt TIK ingedrukt en sluit tegelijkertijd de voeding weer aan.

De pulsgever start nu op in testmodus, te herkennen aan:

  • Elke seconde een puls
  • LED knippert gelijk met de puls

Door naar configuratiemodus

Stap 3

DIP-switch instellen op 2, 3 en 4 ON

7 sec

Houdt TIK ingedrukt (voor ca. 7 seconden) totdat de LED een seconde zeer snel heeft geknipperd als bevestiging.

De pulsgever staat nu in configuratiemodus, te herkennen aan:

  • LED aan met cyclisch één korte onderbreking
  • Geen pulsen

Als de TIK knop langer dan 30 seconden niet wordt gebruikt zal de pulsgever uit zichzelf de configuratiemodus verlaten door opnieuw op te starten.

Instellen pulsfrequentie

Stap 4

DIP-switch instellen: alleen 4 ON
(= selectie: instellen pulsfrequentie)

7 sec

Houdt TIK ingedrukt, totdat de LED zeer snel heeft geknipperd als bevestiging.

  • LED is hierna lang aan met telkens twee korte onderbrekingen

Stap 5

Laat de DIP-switch op: alleen 4 ON staan
(= selectie van instelling: puls elke 30 sec. )
7 sec

Houdt TIK ingedrukt, totdat de LED uit / aan / uit gaat.

De nieuwe instelling is nu opgeslagen en de pulsgever start opnieuw op. Vanaf heden zal altijd de nieuwe pulsfrequentie gebruikt worden!

Stap 5 alternatief

Door andere DIP-switch waardes bij Stap 5 te gebruiken kunnen verschillende pulsfrequenties geconfigureerd worden:

1 puls per minuut
1 puls per 30 sec.
1 puls per 15 sec.